JATIDIRI PENGGERAK MALAYSIA

 

“Mempertahankan Hak Asasi Manusia Dengan Menghasilkan Sebuah Masyarakat Yang BERSATU PADU, SEJAHTERA DAN MAJU Yang Berpegang Teguh Dengan PRINSIP-PRINSIP RUKUNEGARA Dan BUDAYA BANGSA”

“Menggerakkan Transformasi Masyarakat melalui pembentukan sebuah keluarga besar yang bersama-sama berjuang mencapai Visi Penggerak Malaysia melalui Gerakan Transformasi Masyarakat Sejahtera yang diperjuangkannya”

 

 1. Non Government – Penggerak malaysia adalah sebuah badan bukan kerajaan
 2. non partisan – penggerak malaysia adalah sebuah pertubuhan yang bebas dari semua parti politik
 3. Non Profit – Penggerak malaysia adalah sebuah PERTUBUHAN yang tidak berteraskan keuntungan 
 4. non violent – penggerak malaysia adalah sebuah PERTUBUHAN  yang MENOLAK keganasan atau kekasaran
 5. multi faith – penggerak malaysia adalah sebuah PERTUBUHAN  yang mempertahankan kepelbagaian agama dan kepercayaan berdasarkan prinsip-prinsip rukunegara dan budaya bangsa malaysia
 6. multi ethnic – penggerak malaysia adalah sebuah PERTUBUHAN  yang mempertahankan kepelbagaian kaum dan etnik di malaysia
 7. multi culture – PENGGERAK MALAYSIA ADALAH SEBUAH PERTUBUHAN YANG MEMPERTAHANKAN kepelbagaian budaya dan adat resam masyarakat malaysia
 8. grassroot – PENGGERAK MALAYSIA ADALAH SEBUAH PERTUBUHAN  YANG bergerak di peringkat kebangsaan, negeri, daerah, mukim dan kampung/taman seluruh negara
 9. human rights – PENGGERAK MALAYSIA ADALAH SEBUAH PERTUBUHAN HAK ASASI MANUSIA yang berdaftar dengan pendaftar pertubuhan malaysia untuk memperjuangkan hak asasi manusia malaysia
 10. malaysian based – PENGGERAK MALAYSIA ADALAH SEBUAH PERTUBUHAN  YANG mempertahankan hak asasi manusia berlandaskan prinsip rukunegara dan  budaya bangsa malaysia dengan merujuk kepada deklarasi hak asasi manusia udhr, cdhri dan ahrd     

PENGGERAK MALAYSIA MEMPUNYAI 10 NILAI TERAS YANG MENJADI ASAS KEPADA PEMBENTUKAN AKHLAK PARA PEMBELA HAK ASASI MANUSIA DI DALAM PERTUBUHAN INI. IANYA ADALAH :

 1. NIAT YANG TULUS DAN SUCI
 2. HATI YANG IKHLAS DAN BERSIH
 3. FIKIRAN YANG JELAS DAN BENAR
 4. SIKAP YANG JUJUR DAN AMANAH
 5. JIWA YANG CEKAL DAN KENTAL
 6. BERBUDI LUHUR DAN BERSOPAN SANTUN
 7. SABAR, CEKAL DAN BERTANGGUNGJAWAB
 8. TENANG DAN BERLAPANG DADA
 9. BERSAUDARA SESAMA INSAN
 10. BERSUNGGUH-SUNGGUH BERJUANG KERANA TUHAN