MASYARAKAT MALAYSIA

Penggerak Malaysia memahami struktur masyarakat Malaysia sepertimana Model Masyarakat Penggerak Malaysia yang telah dibentang dan diluluskan di dalam Mesyuarat Agung Tahunan (MAT) Kali Pertama pada 2014 yang lepas. Model ini telah direka oleh YBhg Tuan Mohd Nazri Sahat dan telah menjadi asas kefahaman Penggerak Malaysia tentang 5 komponen penting struktur masyarakat Malaysia dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh setiap komponen tersebut.

Huraian berkenaan Majlis Raja-Raja Melayu akan dimasukkan tidak lama lagi, Inshaa Allah (Dengan Izin Tuhan)

Huraian berkenaan Hal Ehwal Kerajaan akan dimasukkan tidak lama lagi, Inshaa Allah (Dengan Izin Tuhan)

Huraian berkenaan Hal Ehwal Swasta akan dimasukkan tidak lama lagi, Inshaa Allah (Dengan Izin Tuhan)

Huraian berkenaan Hal Ehwal Badan Bukan Kerajaan dan Pertubuhan Masayarakat Sivil akan dimasukkan tidak lama lagi, Inshaa Allah (Dengan Izin Tuhan)

Huraian berkenaan Hal Ehwal Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada Rakyat Malaysia, Imigran dan Pelarian akan dimasukkan tidak lama lagi, Inshaa Allah (Dengan Izin Tuhan)