Terdapat 5 Majlis Keahlian peringkat Kebangsaan yang dibentuk untuk mengumpulkan pelbagai lapisan masyarakat sebagai ahli keluarga Penggerak Malaysia.