AHLI JAWATANKUASA PENYELARAS

PUSAT BANTUAN COVID19 GABUNGAN NGO PENGGERAK MALAYSIA

Pengerusi : *Tuan Mohd Nazri Bin Sahat*; Presiden, Pertubuhan Penggerak Masyarakat Malaysia (Penggerak Malaysia)

Timbalan Pengerusi : *Tuan Omar Bin Immun*; Naib Presiden 1, Majlis Permuafakatan IbuBapa Malaysia (MAPIM)

Ahli Lembaga : *Dato Seri Baharuddin Bin Abd Basir*; Presiden, Kelab Sahabat Tengku Muhammed (Kelab Sahabat TM)

Ahli Lembaga : *Dato Nazilah Binti Hj Idris*; Presiden, Pertubuhan Pembangunan Perniagaan Usahawan Malaysia (MCED)

Ahli Lembaga : *Puan Nani Binti Baharudin*; Bendahari Agung, Pertubuhan Penggerak Masyarakat Malaysia (Penggerak Malaysia)  

 

Penasihat : *YM Ayahku Tuan Shaufi Bin Baharudin* – Individu

Pengerusi : *AF Tuan Haji Kamarulzaman Bin Sulaiman* – Penggerak Malaysia

Timbalan Pengerusi : *Tuan Dr Hairulnizam Bin Hashim* – Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Pusat : *Tuan Mohd Nazri Bin Sahat* – Penggerak Malaysia

Timbalan Ketua Penyelaras Pusat : *Tuan Omar Bin Immun* – MAPIM Kebangsaan

Ketua Penyelaras Pentadbiran Pusat : *Dato Seri Baharuddin Bin Abd Basir* – Kelab Sahabat TM

Ketua Penyelaras Kewangan Pusat : *Dato Nazilah Binti Hj Idris* – MCED

Ketua Penyelaras Bantuan Pusat : *Puan Nani Binti Baharudin* – Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Dana Pusat : *Puan Dr Sharifah Mazlina Binti Syed Abdul Kadir* – AWETA

Ketua Penyelaras Sukarelawan Pusat : *Dato Paduka Mohd Zaki Bin Ali* – Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Kerajaan Pusat : *Dr Ammar Bin Haji Hassan* – Individu

Ketua Penyelaras NGO Pusat : *Tuan Mohd Nazri Sahat* – Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Kaunseling Pusat : *Cikgu Hairul Nizam Bin Mohd Kostor* – Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Undang-Undang Pusat : *Tuan Iqhmar Syafiq Bin Mohd Azmi* – Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Teknologi Maklumat Pusat : *Tuan Ahyat Bin Kamarudin* – Penggerak Malaysia

Penyelaras Perhubungan Awam (PRO) : *Tuan Aslam Bin Nawabdin* – MAPIM Kebangsaan

Juruaudit Bertauliah Tabung Covid19 Penggerak  Malaysia : *Tuan Hamzah Bin Ahmad* – Firma Juruaudit Bertauliah

Jurubank Rasmi : *Puan Rosnita Binti Ahmad* – Pengurus CIMB Cawangan Bukit Tunku KL

Setiausaha Kerja Kepada Presiden Penggerak Malaysia : *Tuan Mohd Firdaus Bin Sahat* – Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Negeri Selangor : *Tuan Ismail Haji Kassim* – Sukarelawan Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Wilayah Persekutuan : *Dato Mohd Shafri Abd Hamid* – Kelab Sahabat TM

Ketua Penyelaras Negeri Perak : *Kosong*

Ketua Penyelaras Negeri Kedah : *Puan Hajah Zuriani  Bin Haji Kamal* – Sukarelawan Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Negeri Pulau Pinang : *Puan Hajah Hawa* – Sukarelawan Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Negeri Perlis : – *Tuan Zahari Bin Bakar* – Sukarelawan Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Negeri Sembilan : *Tuan Faizul Ali Bin Anui* – SOARAM

Ketua Penyelaras Negeri Melaka : *Datin Rohani Binti Haji Md Ariff* –  Penggerak Malaysia Negeri Melaka

Ketua Penyelaras Negeri Johor : – *Tuan Abd Latif Alip* – Sukarelawan Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Negeri Pahang : – *Tuan Mohammad Razak Bin Daud* – Sukarelawan Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Negeri Terengganu : *Ts. Dr Noor Zaitun Binti Yahya* – Sukarelawan Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Negeri Kelantan : *Dato Seri Mohd Azahar Bin Hj Md Noor* – Kelab Sahabat TM

Ketua Penyelaras Negeri Sabah : *Tuan Sidek Abdullahdin @ Sidu* – Sukarelawan Penggerak Malaysia

Ketua Penyelaras Negeri Sarawak : *Tuan Mohamad Yaman Sahban* – Sukarelawan Penggerak Malaysia

SEDANG DALAM KEMASKINI

SEDANG DALAM KEMASKINI

SEDANG DALAM KEMASKINI