LOGO, BENDERA DAN LENCANA PENGGERAK MALAYSIA
BARU

LOGO PENGGERAK MALAYSIA

BENDERA PENGGERAK MALAYSIA

LENCANA PENGGERAK MALAYSIA

LENCANA PEMBELA HAK ASASI PENGGERAK MALAYSIA

VISI PENGGERAK MALAYSIA

Mempertahankan Hak Asasi Manusia Dengan Membangunkan Masyarakat Yang Bersatupadu, Sejahtera Dan Maju Berlandaskan Prinsip Rukunegara Dan Budaya Bangsa Malaysia

KUASAI HAK ANDA!!!