Call Us:+60133772633
Instaappointment Image

Prinsip

Home  /  Prinsip

Untuk memahami bagaimanakah Penggerak Malaysia berjuang di dalam negara, Penggerak Malaysia telah mengeluarkan Model Masyarakat Penggerak Malaysia pada tahun 2013 dan digunapakai sehingga sekarang. Model ini menjelaskan kepada para pembela dan ahli keluarga Penggerak Malaysia berkenaan struktur dan komponen masyarakat Malaysia.

Berlandaskan model masyarakat di atas, Penggerak Malaysia meletakkan 10 Prinsip untuk menjelaskan mengenai ciri-ciri, pemikiran dan jatidiri Penggerak Malaysia sebagai sebuah pertubuhan masyarakat sivil di Malaysia.

Setiap satu prinsip ini mempunyai landasan pemikirannya tersendiri yang disesuaikan dengan Prinsip Rukunegara dan Budaya Masyarakat Malaysia. Ianya perlu dipelajari, difahami, dihayati dan diamalkan oleh Para Pembela dan Ahli Keluarga Penggerak Malaysia agar Visi dan Misi yang ditetapkan dapat dicapai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *