Call Us:+60133772633
Instaappointment Image

Nilai

Home  /  Nilai

Setiap organisasi perlu menjelaskan nilai-nilai dirinya agar dapat diketahui, dipelajari, dihayati dan diamalkan oleh ahli-ahlinya.

Begitu juga Penggerak Malaysia. Terdapat 10 Nilai Teras yang wajib diketahui, dipelajari, dihayati dan diamalkan oleh semua Para Pembela dan Ahli Keluarga yang menyertainya. Nilai-nilai tersebut adalah seperti di bawah.

Setiap satu nilai teras ini mempunyai maksud, huraian, hujah-hujah, contoh-contoh dan cara-cara untuk mengamalkannya di dalam pertubuhan ini.

Sangat penting bagi para pembela dan ahli keluarga Penggerak Malaysia untuk memahami, menghayati dan mengamalkan 10 Nilai Teras ini agar berlaku transformasi pemikiran dan nilai diri individu dan membentuk sebuah komuniti pembela dan masyarakat yang mempunyai pemikiran, jiwa, perasaan berdasarkan nilai-nilai diri yang sama